Pressemelding om kompetansetiltak for reiselivsbedrifter under pandemien

Avisa Nordland omtaler reiselivskursene våre hvor 35 reiselivsbedrifter i Salten deltok på digitalt kurs i regi av OPUS Salten, fylkeskommunen, Kompetansepilot Nordland og Saltdal Utvikling KF med BIO-midler i fjor. – Vi ser at digitale minikurs er tiltak som virker, og mange bedrifter fortsetter med kurs som gir fagbrev, sier Elin Kvamme.