Fredagskaffe hos Saltdal kirke

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Saltdal Kirke: fra Fjell til Fjord

Denne fredagen hadde vi gleden av å besøke Saltdal Kirke, en vakker langkirke fra 1864, som ligger i hjertet av Saltdal kommune. Kirken er et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet og og det er en stor kirke med hele 250 sitteplasser.

Vi ble møtt av sokneprest Guri-Lise Stavrum og sokneprest Børge Fure og deres dyktige stab. Vi hadde mange spennende diskusjoner og spørsmål som vi fikk gode svar på, i forhold til deres arbeidsoppgave og drift.

De fortalte bl.a om deres visjon: «Kirka i Saltdal – ei åpen, inkluderende og kulturell folkekirke» skal være en inspirasjon som viser retning for det de driver med i kirken.

Nye initiativer og arrangementer

Til påske ble det nye kjøkkenet på Saltdal menighetssenter renovert på dugnad og med hjelp fra Vev-Al-Plast. Dette var en viktig oppgradering etter tretti års tjeneste. Kirken tilbyr også utleie av møtelokaler i ulike størrelser til forskjellige priser og til ulike formål.

Saltdal Kirke er åpen for nye initiativer og har tidligere arrangert populære kirkekonserter. De ser på muligheten for å gjøre flere kirkekonserter i samarbeid med andre.

Vårt besøk til Saltdal Kirke var både inspirerende og hyggelig. Vi takker sokneprest Guri-Lise Stavrum, Børge Fure og resten av staben for deres gjestfrihet. Deres arbeid og engasjement for kirken og lokalsamfunnet er viktig.

Fra høsten blir Guri-Lise Stavrum pensjonist og vi ønsker henne lykke til i den nye tilværelsen. Det er ansatt en ny prest som begynner i hennes stilling og det er ansatt en ny kirkeverge og en kirkegårdsarbeider.

Møt sokneprest Børge Fure

Vi startet besøket med en samtale med Børge Fure, som delte sin reise til Saltdal med oss. Han har en variert bakgrunn, inkludert 3 år som feltprest i Forsvaret, og erfaring som sokneprest i både Skjerstad og Misvær. Børge bor på Fauske med sin kone, Tine, som er sokneprest på Fauske, og deres datter Ingrid.

«Jg finner stor mening i sjelesorg og i å skape gode møteplasser»

Forbedringer og fremtidige prosjekter

Saltdal Kirke har mange spennende oppgave og planer. Børge og staben er opptatt av å skape gode møteplasser, som f.eks. kirkekaffe. Han er åpen for å gjennomføre gudstjenester andre steder enn i kirken, som f.eks. utegudstjenester i vakker natur, for å møte folk andre steder enn i kirken.

En viktig oppgave for kirken er barne- og ungdomsarbeidet, noe Børge ønsker å prioritere fremover. Trosopplæring for unge er essensielt for å sikre fremtidig rekruttering til kirken.

Børge og Guri forteller at det er svært liten søknad til presteutdanningen og at er høy alder på mange av studentene. Mange har vært i arbeid innenfor kirken i mange år i forskjellige roller, før de bestemmer seg for å ta presteutdanning. Det betyr at de ikke har så mange yrkesaktive år i jobben sin. Dette er en stor utfordring.

Kirkene i Saltdal

Saltdal har to kirker, en på Rognan og en i Øvre Saltdal.

Kirken i Øvre Saltdal på Storalmenningen, ligger like sør for Røkland. Kirken er en langkirke fra 1938 og er tegnet av arkitekt Andreas W. Nygård. Den har 200 sitteplasser og ligger idyllisk til i Øvre Saltdal.

Saltdal Kirke ble tegnet av arkitekt P.H. Holtermann fra Oslo og er bygget i tre. Kirken er listeført og har en viktig plass i norsk kirkearkitektur. Den har 250 sitteplasser og ligger idyllisk til i Saltdal kommune.

Saltdal Kirkested ble etablert i 1864. Saltdals eldre kirker stor på det gamle kirkestedet på Saltnes.

Har du spørsmål?
- ta kontakt med oss

Saltdal Utvikling KF, Elin Kvamme
tlf. 477 03 705  | elin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Brit-Elin Paulsen
tlf. 412 39 812 |  britelin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Rafi Khajeh
tlf. 916 42 188 |  rafi@saltdalutvikling.no

Les fler artikler fra oss

Fredagskaffe hos Kai Linde Trebåtbyggeri

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos Saltdal kirke

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos PK Strøm AS

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.