Fredagskaffe hos PK Strøm AS

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

PK Strøm: et dyktig team med bred kompetanse

Denne gangen tok vi turen til PK Strøm AS i Rognan for vår Fredagskaffe. Vi ble møtt av Vidar Larsen, som har jobbet i selskapet i nesten 10 år og nå tar på seg lederrollen. Vi møtte også Carl Christian Moland, som går over som administrerende direktør.

PK Strøm AS er en allsidig entreprenørbedrift som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen bygg og anlegg. De har ekspertise innen veibygging, som spenner fra skogsveier til større veiprosjekter. Innen VA-anlegg har de lang erfaring og bred kompetanse, og de håndterer alt fra opparbeidelse av mindre tomter til store bygningstomter og oppstillingsplasser. Som totalleverandør for bygg og anlegg utfører de alt av grunnarbeid og mindre bygningsarbeider. Gjennom datterselskapet Nitrex har de også bred kompetanse innen fjellsprenging. I tillegg tilbyr PK Strøm AS høypresisjons innmåling og dokumentasjon gjennom sine landmålere, inkludert høydedata, ortofoto og 3D-modeller.

Store prosjekter og langsiktige visjoner

PK Strøm AS har en imponerende portefølje av prosjekter, inkludert pågående arbeid på flyplassen i Bodø, Træna smoltanlegg, Nova Sea, og flyplassen i Mo i Rana. De var blant de første på plass i Rana for å bygge veien til flyplassen, noe som har vært avgjørende for fremdriften i prosjektet.

De leier også ut maskiner, som de har nærmere 90 stykker av, og fagfolk til prosjekter. De har spilt en viktig rolle i å forberede infrastruktur slik at AF-gruppen kan gå i gang med større byggprosjekter i regionen.

PK Strøm AS har også utvidet sitt virksomhetsområde ved å overta konkursboet til Salten Takstol og etablert søsterselskapet Nordland Takstol, som nå dedikerer seg til produksjon av takstoler. I tillegg til sine entreprenørtjenester, har de påtatt seg oppgaven med å renovere og oppgradere fasilitetene for å sikre effektiv drift og samspill på tvers av selskapene i bygget. Dette nye forretningsområdet gir PK Strøm AS muligheten til å tilby enda flere tjenester til sine kunder, samtidig som de bidrar til lokal verdiskaping og utvikling.

«Med vår ekspertise og engasjement sørger vi for at både små og store prosjekter får et solid fundament»

En fremtid med muligheter

Selv om vinteren bringer utfordringer som snø og is som forsinker asfalteringsarbeidet, er PK Strøm AS alltid klare til å møte utfordringene. De er i ferd med å ferdigstille flere prosjekter og henter inn asfalteringsfirmaer for å hjelpe.

Med en verdsettelse på over 250 millioner kroner, er PK Strøm AS en solid aktør i markedet. Fyllmasser er en betydelig kostnadsfaktor og en barriere i mange prosjektprosesser. Moland mener at bedre reguleringer fra kommunene er nødvendig for å deponere masse på en mer effektiv måte. Dette vil ikke bare hjelpe PK Strøm AS, men også andre entreprenører i regionen.

Carl Christian Moland understreker viktigheten av samarbeid med kommunene for å sikre deponiplasser for fyllmasser. Dette er avgjørende for å unngå unødvendige transportkostnader og miljøbelastninger.

PK Strøm AS har et klart fokus på å forbedre arbeidsprosesser og bidra til bærekraftig utvikling i bygg- og anleggsbransjen. Med sitt erfarne team og solide ledelse, er de godt rustet for fremtidige utfordringer og muligheter. De er også stolte av å være ISO-sertifisert i flere ledd, noe som understreker deres forpliktelse til kvalitet og miljøvennlige praksiser.

Har du spørsmål?
- ta kontakt med oss

Saltdal Utvikling KF, Elin Kvamme
tlf. 477 03 705  | elin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Brit-Elin Paulsen
tlf. 412 39 812 |  britelin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Rafi Khajeh
tlf. 916 42 188 |  rafi@saltdalutvikling.no

Les fler artikler fra oss

Fredagskaffe hos Kai Linde Trebåtbyggeri

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos Saltdal kirke

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos PK Strøm AS

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.