Besøk av Equinor og Arctic Energy Partners i Saltdal

Den 8. april 2024 var en spennende dag for Saltdal kommune, da de ønsket velkommen til Equinor som er hovedsponsor for Arctic Race of Norway (ARN) og Arctic Energy Partners. Saltdal kommune var vertskaps kommune i 2013 og 2016. Besøket hadde som hensikt å se på mulige aktiviteter der i forbindelse med ARN samt vise til prosjekter og samarbeidet mellom nærings- og utdanningsaktørene i Saltdal kommune.

Oppsummering av Arctic Race of Norways besøk i Saltdal

Dagen begynte med et besøk hos Nexans, hvor deltakerne fikk en omvisning i fabrikken og møtte administrerende direktør Karl-Peter Johansen og HR-sjef Anja Weissbach. Etter dette samlet deltakerne seg på Saltdal videregående skole for et omfattende program.

Blant høydepunktene var presentasjonen og omvisning på Saltdal videregående skole, hvor rektor Trine Kristensen delte hvordan skolen fungerer som en regional utviklingsaktør. Det var også svært spennende presentasjoner om grønne, bærekraftige og innovative sommerjobber, INDIGO prosjektet samt om AI-nettverket og fremtidsrettede læringsarenaer.

Vi hadde også besøk av fire elever fra Saltdal vgs som fortalte om sine erfaringer med valg av utdanning etter deltakelse i TeknoUka, som årlig arrangeres av Dragefossen, Nexans, Saltdal kommune og Saltdal vgs.

En av de mest interaktive delene av dagen var mini-hackathon med bruk av design thinking, hvor 16 elever fra studiespesialisering deltok sammen med besøkende og lokale ledere. De utforsket bruken av Design Thinking som en metode for kreativ problemløsning og genererte ideer for å forbedre arrangementet.

Besøket ble avsluttet med en presentasjon om energiovervåking av de største byene i Norge fra Saltdal med Kjell Kruger fra Esave, og omvisning på Slipen Scene ved styreleder Endre Grønnslett i Blåfrost, etterfulgt av en hyggelig middag på Hongri Rognan.

Alt i alt var besøket en suksess, og det var tydelig at Saltdal og regionen er godt forberedt på å være vertskap for ARN 2024. Det var inspirerende å se samarbeidet mellom næringslivet, kommunen og elever for å skape et minneverdig arrangement.

Mini hackathon med design thinking

En av høydepunktene under besøket i Saltdal var mini-hackathon ledet av Rafi Khajeh, prosjektleder fra Saltdal Utvikling KF. Mini-hackathonen var en spennende mulighet for elever fra videregående skole til å delta i en kreativ og utforskende prosess ved hjelp av design thinking-metoden.

Design thinking er ikke bare en tilnærming til problemløsning; det er en kultur av kreativitet, samarbeid og innovasjon. Ved å bruke innsiktsarbeid for å forstå brukernes behov, kunne deltakerne utforske og identifisere utfordringer og muligheter knyttet til Arctic Race of Norway-arrangementet.

Gjennom design thinking-metoden ble elevene oppfordret til å tenke utenfor boksen og generere kreative ideer for å forbedre arrangementet. Sammen med representanter fra næringslivet utforsket de ulike tilnærminger og skapte innovative løsninger som kunne gjøre ARN-opplevelsen enda bedre for både deltakere og publikum.

Den vellykkede gjennomføringen av mini-hackathonen understreker betydningen av samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og lokalsamfunnet for å fremme innovasjon og kreativitet. Det var inspirerende å se hvordan elevene og næringslivet samarbeidet for å finne løsninger som kunne bidra til å skape en minneverdig opplevelse under Arctic Race of Norway.

Design thinking-metoden gir oss et verdifullt verktøy for å løse komplekse problemer og skape meningsfulle løsninger som er skreddersydd for brukernes behov. Ved å fokusere på brukernes perspektiv og involvere alle interessenter i prosessen, kan vi utvikle tjenester og produkter som virkelig gjør en forskjell.

Har du forslag på aktivitetet til Artic Race of Norway?

Saltdal kommune, Saltdal Utvikling, Saltdal Frivilligsentral, Saltdal Næringsforening og Saltdal Handelstand ønsker gjerne å høre fra deg. Send din ide, artige eller sprø påfunn.

Hvorfor er dette fortsatt viktig?

Besøket av Equinor og Arctic Energy Partners i Saltdal var ikke bare en begivenhet, men en betydelig investering både for kommunen og arrangørene. Det var en mulighet til å samle innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet for å sikre at arrangementet ikke bare ble vellykket på kort sikt, men også bidro til å styrke fellesskapet og legge grunnlaget for langsiktig suksess.

Vi erkjenner at Saltdal, som resten av Nord-Norge, er en attraktiv region som fortjener å bli vist frem både nasjonalt og internasjonalt. For å oppnå dette må vi mobilisere hele samfunnet og vise frem det beste av det vi har å tilby. Under besøket utfordret vi både kommunen og næringslivet til å tenke nytt og kreativt, og det var inspirerende å se mangfoldet av ideer som ble presentert.

Selv om målet om å gjør det bra under Arctic Race of Norway i 2024 er hard, er vi overbevist om at Saltdal kan gjøre seg bemerket hvis vi fortsetter å bygge på den positive utviklingen vi bydd på sist gang det var. Mens det er viktig å fokusere på kortsiktige seire, må vi også sette av tid til å se fremover og planlegge for fremtiden.

Vi vet at veien fremover vil kreve en strategi som strekker seg utover selve arrangementet, og vi er forberedt på å ta imot de mulighetene som kommer vår vei. Vår evne til å utvikle samfunnet sammen med viktige interessenter vil være avgjørende for vår suksess, både nå og i fremtiden.

Selv om ikke alle ideene som ble diskutert under besøket vil føre direkte til seier i 2024, er det viktig å ha en plan og en strategi for å sikre at vi er rustet til å ta imot fremtidige muligheter og utfordringer. Med et solid fundament av engasjement, mangfold og innovasjon er vi sikre på at Saltdal vil fortsette å være en sentral aktør i utviklingen av vår region.

Foto: Rafi Khajeh, Anja Weissbach, Karl-Peter Johansen, Endre Grønnslett,  Anne Askevold Nordam, Anne-Mette Fjærli, Martin Aanstad,  Frode Artnzen, Runar Jensen, Vegard Amdal Stensen, Elin Kvamme og Mona Viktoria Eriksen Storteig. 

Tusen takk til alle som var med #SammenFårViDetTil

Tusen takk representantene Anne-Mette Fjærli, Anne Askevold Nordam, Vegard Amdal Stensen fra Equinor og Kjell Giæver fra Arctic Energy Partners som brukte en hel dag sammen oss med interessant og spennende program. Takk til deres aktiv deltakelse og stor engasjement. 

En spesiell takk rettes til rektor Trine Kristensen og avdelingsleder Frode Arntzen fra Saltdal videregående skole for deres uvurderlige bidrag og hjelp under besøket. Uten deres engasjement og støtte ville ikke dagen vært mulig.

Vi vil også takke alle andre flotte deltakerne, inkludert representanter fra Dragefossen (Truls Paulsen & Martin Aanstad), Nexans (Karl Peter Johansen & Anja Weissbach), Esave (Kjell Kruger), Blåfrost (Endre Grønnslett), ISOK (Lene A. Laxaa) Saltdal kommune (Bente Strømnes & Mona V.E Storeig), og Runar Jensen og alle andre som bidro til arrangementet. Deres deltakelse og innsats var avgjørende for suksessen til dagen.

Sist, men absolutt ikke minst, vil vi rette en stor takk til elevene som deltok i mini-hackathon. Deres entusiasme, kreativitet og engasjement var inspirerende å se, og de bidro sterkt til å gjøre dagen til en suksess.

Følg oss på sosiale medier

Din neste mulighet til å delta på en uforglemmelig event kommer. Hold deg oppdatert og bli med oss når vi igjen samler gründere, visjonærer og endringsagenter. Vi ser frem til å møte deg og dele denne spennende reisen sammen!

Les fler artikler fra oss

Fredagskaffe hos Rognan Revisjon AS

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos Saltenguidene

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos RIBO

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.