Fredagskaffe hos Saltdalsverftet

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Christer Valstad tar oss med på en reise gjennom tradisjonell skipstømring/trebåtbygging og fiske- og havbruksnæringens hjerte

Vi startet nylig en ny tradisjon her hos Saltdal Utvikling KF – fredagskaffe med lokale bedrifter. Dette er inspirert av Mosjøen og omegn næringsselskap KF og vi deler på den samme lidenskapen som dem her i Saltdal.

Vår fredagskaffe brakte oss denne gangen til Saltdalsverftet AS, der vi ble imøtekommet av den kunnskapsrike Christer Valstad.

Vår guide gjennom Saltdalsverftet AS var ingen andre enn Christer Valstad, som tok oss med på en reise gjennom tradisjonell skipstømring og deres sentrale rolle i havbruksnæringen. Christer, en ekte ekspert på området, viste oss arbeidet som utføres med dedikasjon og presisjon.

Christer Valstad, leder for Saltdalverftet AS, overtok i 2015 båtbyggerhallen, og siden jobbet med sitt brennende visjon om å revitalisere den. I samarbeid med andre kjente som Jan Ole Olsen, en annen anerkjent båtbygger, har det vært ambisiøse planer for å bringe hallen og næringen til livet og bevare dens opprinnelige formål. Gjennom generasjoner har båtbyggerhallen vært en kilde til stolthet og et symbol på lokalsamfunnets tette bånd med sjøen.

For Christer Valstad er det en spesiell glede å ønske båtmannskapet velkommen til kai på Rognan. Han ser dette som en mulighet til å skape et levende miljø for gamle veteranbåter og et sted der maritime tradisjoner kan blomstre.

Tradisjonell skipstømring/trebåtbygging i fokus

Christer Valstads karriere i trebåtbygging startet i Saltdal, og hans reise har ført ham gjennom ulike roller, fra fagarbeider til produksjonsleder. Nå driver han Saltdalsverftet AS på heltid, og bedriften har et solid omdømme med bred kontaktflate og en sterk kundekrets.

Christer delte innsikt i Saltdalsverftets fokus på tradisjonell skipstømring/trebåtbygging og bevaringen av verdifulle håndverkstradisjoner. Vi ble imponert over den grundige kunnskapen og hengivenheten til å opprettholde arven knyttet til trebåtbygging, spesielt når antallet fagfolk innenfor feltet er begrenset i Norge. Christer pekte på utfordringene med få fagfolk innenfor skipstømrer og /trebåtbygging i Norge, noe de skal løse med gode ideer som å tilby kurs og lignende tjenester.

De er i utkikk etter nye ansatte/lærlinger og eller interesserte som ønsker noe mer, så det er bare å ta kontakt med dem. 

Under vårt besøk forsto vi betydningen av Saltdalsverftets arbeid i fiske- og havbruksnæringen. Tjenester som service og vedlikehold, utført med ekspertise, spiller en vesentlig rolle i å støtte og optimalisere flåten som er avgjørende for næringens suksess. Saltdalsverftet fungerer som hjertet av den maritime kompetansen i lokalsamfunnet for bedrifter som f.eks Edelfarm AS og Wenberg AS (Salten Aqua).

En visjon for fremtiden

Saltdalsverftet er en fullservice-bedrift som dekker alt fra bygging, ombygging, reparasjoner, til restaurering og vedlikehold av alle typer trefartøyer. De utfører også maritime konsulenttjenester, sveisearbeid og andre mekaniske oppdrag. Med godt etablerte samarbeidspartnere både i og utenfor Nordland, holder de Saltdal på kartet som et maritimt knutepunkt.

Christer Valstad ser også en unik mulighet i de historiske båtbyggerbyggene langs kaia i Rognan. Han argumenterer for at Saltdal kommune kan dra nytte av disse bygningene ved å tillate drift av dem til seriøse aktører. Dette vil kunne gi kommunen profitt uten dyre investeringer for å tilpasse bygningene til alternative formål.

Har du spørsmål?
- ta kontakt med oss

Saltdal Utvikling KF, Elin Kvamme
tlf. 477 03 705  | elin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Brit-Elin Paulsen
tlf. 412 39 812 |  britelin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Rafi Khajeh
tlf. 916 42 188 |  rafi@saltdalutvikling.no

Les fler artikler fra oss

Fredagskaffe hos Europris Rognan

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos REMA 1000 Rognan

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.