nexans_dragefossen_saltdalkommune_gruppebildet

Revolvedagen 2024 – Fremtiden Akselerert!

I en tid preget av rask teknologisk utvikling, innovasjon og kontinuerlige samfunnsendringer, står næringslivet i Saltdal klar til å utforske veien fremover.

Refleksjoner etter RevolveDagen 2024 ved NTNU

Vi var den 13.februar i Trondheim og deltok på Revolvedagen 2024, en utrolig dag på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hvor vi stolt sammen representerte Nexans (Anja Weißbach, Martin Martinsen & Håkon E. Carlsen), Dragefossen AS (Cátia Dias Ruivo), Saltdal kommune (Christer Nyrud) og Saltdal Utvikling KF (Rafi Khajeh).

Revolve NTNU skapte en fantastisk arena som gjorde det mulig for oss å engasjere med et mangfold av studenter fra ulike utdanningsretninger. Vi delte ikke bare informasjon om karrieremulighetene våre, men også om det spennende samarbeidsprosjektet «grønne sommerjobber.

Gjennom dagen lærte vi mye om Revolve NTNU og det imponerende årlige prosjektet. Unikt, relevant og tverrfaglig. Vi ønsker teamet lykke til med bilen og de kommende konkurransene denne sommeren.

Deltakelse på karrieredager som RevolvDagen gir en unik mulighet til å koble seg til fremtidige ledere, talenter og nyskapende ideer. Det gir både bedrifter og studenter en plattform for å skape verdifulle forbindelser og utvikle en gjensidig forståelse av forventningene og mulighetene som finnes i arbeidslivet. En unik arena for å bygge bro mellom teori og praksis for studenter og bedrifter.

Aktivt støtte og oppmuntring til studentorganisasjoner, som Revolve NTNU, er avgjørende for å fremme en inkluderende og støttende studiemiljø. Slike organisasjoner gir studenter muligheten til å utvikle seg utenfor klasserommet, bygge relasjoner med industrien, og delta i prosjekter som gir verdifull praktisk erfaring. Ved å støtte disse organisasjonene, styrker vi fundamentet for fremtidens arbeidsstyrke og legger til rette for en jevn overgang fra utdanning til arbeidsliv.

Fremtiden Akselerert

Med Nexans og Dragefossen, Saltdal Kommune, stå vi på årets Revolvedagen 2024, som hadde i år temaet «Fremtiden Akselerert». I en tid preget av rask teknologisk utvikling, innovasjon og kontinuerlige samfunnsendringer, skriver Saltdal kommune at de er klar til å utforske veien fremover sammen med nye generasjonen!

Saltdal kommune, forankret i sine verdier – imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig, forstår betydningen av å være i forkant av utviklingen. «Fremtiden Akselerert» symboliserer ikke bare den raske fremgangen i ulike sektorer, men også behovet for å omfavne og tilpasse seg endringene med en åpen og engasjert holdning.

For Saltdal kommune betyr «Fremtiden Akselerert» å være en drivkraft for positiv forandring, å bruke innovasjon og teknologi for å forbedre tjenester og samfunnet som helhet. Det representerer kommunens forpliktelse til å være dynamiske, tilpasningsdyktige og å omfavne endring som en mulighet til forbedring og utvikling.

Gjennom dagen fikk vår stand gleden av å ønske mange studenter velkommen, der vi delte ikke bare våre visjoner, men også de spennende mulighetene som ligger foran. Vi engasjerte besøkende i samtaler om hvordan de kan bli en integrert del av Saltdal kommunes akselererende reise inn i fremtiden. Det var en inspirerende anledning til å utforske, diskutere og dele vår felles entusiasme for de spennende horisontene som venter her i Nordland.

Interaksjon med studenter

Under RevolvDagen opplevde gjengen fra Saltdal en positiv og engasjerende interaksjon med studentene. Mange studenter viste interesse for de spennende mulighetene regionen har å tilby. De mest stilte spørsmålene dreide seg om hva slags prosjekter vi i Nexans, Dragefossen og Saltdal kommune jobber med, hvordan det er å jobbe i Saltdal, og hvilke karrieremuligheter som finnes, hvordan det er å bo i Nordland. Studentenes reaksjoner var gjennomgående positive, og de viste spesiell interesse for vår grønnesommerjobb prosjekt. Det var tydelig at studentene satte stor pris på vår aktive tilnærming til samarbeidet mellom offentlige og private aktører, som jobber tett sammen for å forme fremtiden.

Psst! Husk at det fortsatt er mulig å søke på de spennende sommerjobbene våre frem til 29. februar! 🌞 Sjekk ut grønnesommerjobber.no for mer informasjon om våre jobbmuligheter. Og for å utforske flere karrieremuligheter i Saltdal, besøk saltdalutvikling.no/grip-din-fremtid.

Har du spørsmål?
- ta kontakt med oss

Saltdal Utvikling KF, Elin Kvamme
tlf. 477 03 705  | elin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Brit-Elin Paulsen
tlf. 412 39 812 |  britelin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Rafi Khajeh
tlf. 916 42 188 |  rafi@saltdalutvikling.no

Les fler artikler fra oss

Fredagskaffe hos Kai Linde Trebåtbyggeri

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos Saltdal kirke

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos PK Strøm AS

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.