Planer om å starte egen bedrift?

Har du en god idé? Har du lyst, vilje og engasjement til å starte din egen bedrift i Nordland?

19. september starter nye etablererkurs som hjelper deg på veien!

To kurs starter også i oktober.

 

Nordland trenger flere gründere og nye bedrifter! For å hjelpe flere i gang  gjennomfører vi nettbaserte etablererkurs for oppstartsbedrifter og gründere i Nordland med kursstart 19. september. Det blir også kurs i oktober, datoer kommer!

 

Etablererkurset gir deg kunnskapene du trenger for å etablere, utvikle og drifte en ny virksomhet.

 

Etablererkurset består av ni nettsamlinger over åtte uker. Du kan velge om du vil gjennomføre kursene på dagtid eller om ettermiddagen. 

I løpet av kursprogrammet lærer du å lage en forretningsplan for bedriften din med støtte fra mentorer, gründerhjelpere i kommunen og andre næringslivsaktører. Du får tilgang på S-E-A-M fra Entreprenerdy, et unikt og nyttig planleggingsverktøy som loser deg gjennom hele etableringsprosessen.

I tillegg til engasjerte veiledere får du et faglig og sosialt nettverk med de andre deltakerne, og sparringspartnere som heier på deg og din idé.

Om etablererkursene

 

 • To etablererkurs starter 19.9. og to kurs starter i oktober, datoer kommer.
 • Kursene består består av ni nettbaserte samlinger over åtte uker. Hver samling varer i 2 timer
 • Mulighet for en fysisk samling etter gjennomført nettkurs
 • For at også dem som er i jobb skal kunne delta, kan deltakerne velge om de vil delta på dagtid eller ettermiddag
 • Etablererkursene gir oppstartsbedrifter i Nordland kunnskapene de trenger for å etablere, utvikle og drifte en ny virksomhet. I løpet av kursprogrammet lager kursdeltakerne en forretningsplan med støtte fra mentorer, gründerhjelpere og andre næringslivsaktører
 • Kursdeltakerne får tilgang på et unikt og nyttig planleggingsverktøy S-E-A-M fra Entreprenerdy, som loser dem gjennom hele etableringsprosessen
 • Engasjerte veiledere, sparringspartnere og et faglig og sosialt nettverk
 • Egenandel kr 4.500,-
 

 

Kursinnhold

 • Første digitale samling:
  • Presentasjon av deltakerne og prosjektene – forbered gjerne en kort muntlig presentasjon av deg, ditt prosjekt og dine forventninger (1-2 minutter)
  • Introduksjon – 6 pilarer for moderne entreprenørskap
  • Om programmet og metodikken
  • Hvordan du bruker Entreprenerdys digitale verktøy i ditt prosjekt
  • Neste steg: Formål – oppgave og hjemmearbeid til neste samling
 • De neste 8 andre samlingene inneholder disse temaene:
  • Introduksjon: 6 pilarer innen moderne entreprenørskaps og S-E-A-M
  • Ressurser: Hvilken kunnskap/kompetanse og eiendeler er bedriften din basert på og hvordan bidrar de til å skape konkurransekraft
  • Forretningsidé: Hvilke behov skal du dekke? Hva er kjernekompetansen som gjør nettopp deg best egnet til å dekke behovet?
  • Forretningsmodell: Hvordan skal du klare å dekke dette behovet
  • Målsettinger: Hvilke konkrete milepæler setter du deg i arbeidet med å dekke behovet?
  • Oppgaver: Hva må du gjøre for å nå disse milepælene?
  • Prognose: Hvordan ser resultat og likviditetsprognoser for
   videreutviklingen ut?
  • Avslutning og presentasjon: alle deltakerne presenterer sitt prosjekt
 
 

Tidspunkter 

Samling

 

 


Grupper

Saml. 1:
Oppstart

Saml. 2:
Formål

Saml. 3:
Ressurser

Saml. 4:
Forret-
ningsidè

Saml. 5:
Modell

Saml.6:

Mål

Saml. 7:
Oppgaver

Saml. 8:
Prognose

Saml. 9:
Presentasjon

Gruppe 1 kl. 09.00-11.00

Gruppe 2
kl. 18.00-20.00

19.09.

22.09.

29.09.

03.10.

6.10.

20.10.

27.10.

3.11.

10.11.

Har du spørsmål?
- ta kontakt

Saltdal Utvikling KF, Elin Kvamme
tlf. 477 03 705  | elin@saltdalutvikling.noo

Planer om å starte egen bedrift?

Har du en god idé? Har du lyst, vilje og engasjement til å starte din egen bedrift i Nordland? 19. september starter nye etablererkurs som hjelper deg på veien! To kurs starter også i oktober.

Det kan være to avsnitt hvis du ønsker.

Les mer »

Pressemelding om kompetansetiltak for reiselivsbedrifter under pandemien

Avisa Nordland omtaler reiselivskursene våre hvor 35 reiselivsbedrifter i Salten deltok på digitalt kurs i regi av OPUS Salten, fylkeskommunen, Kompetansepilot Nordland og Saltdal Utvikling KF med BIO-midler i fjor. – Vi ser at digitale minikurs er tiltak som virker, og mange bedrifter fortsetter med kurs som gir fagbrev, sier Elin Kvamme.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern