Pressemelding om kompetansetiltak for reiselivsbedrifter under pandemien

Avisa Nordland omtaler reiselivskursene våre hvor 35 reiselivsbedrifter i Salten deltok på digitalt kurs i regi av OPUS Salten, fylkeskommunen, Kompetansepilot Nordland og Saltdal Utvikling KF med BIO-midler i fjor. - Vi ser at digitale minikurs er tiltak som virker, og mange bedrifter fortsetter med kurs som gir fagbrev, sier Elin Kvamme.

BIO-midler: Digitale reiselivskurs som virker

At reise- og opplevelsesnæringen fikk pustebesvær da pandemien kom i fjor med nedstengning og bråstopp over natta er en kjent sak. Saltdal kommunes næringsselskap, Saltdal Utvikling KF, opplæringsaktøren OPUS Salten og fylkeskommunen mobiliserte og var tidlig på ballen for å hjelpe reiselivsbedriftene med BIO-midler (bedriftsintern opplæring) til digital opplæring for å tilpasse seg den nye situasjonen.

– Etter å ha deltatt på de første digitale minikursene i reiseliv er det gledelig å registrere at mange bedrifter fortsatt med å øke kompetansen hos de ansatte. Flere er i gang med å ta fagbrev i reiseliv, sier Elin Kvamme i Saltdal Utvikling.

Bildetekst toppbilde:
– Etter å ha deltatt på de første digitale minikursene i reiseliv er det gledelig å registrere at mange bedrifter fortsatt med å øke kompetansen hos de ansatte. Flere er i gang med å ta fagbrev i reiseliv, sier Elin Kvamme. Fra venstre Rita Merethe Endresen, OPUS Salten, Brit Elin Paulsen, Saltdal Utvikling, Nina Hylbak, OPUS Salten, Ingvill Kalvik, Nordland fylkeskommune, John Howard Bottolfsen, Kompetansepilot Salten og Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF.

Innovasjon i reise- og opplevelsesbedriftene

Tre digitale minikurs ble gjennomført i 2020 med til sammen 35 deltakere fra reiselivsbedrifter i hele Salten. Korte og effektive digitale samlinger gjorde det mulig for flere å delta og et begrenset antall deltakere pr. kurs ga også god oppfølging av den enkelte.

– Pandemien har fått mange reiselivsledere til å se at de ikke kunne drive på samme måte som de alltid har gjort tidligere. Økt kompetanse i en bransje med relativt få med fagutdanning innen reiseliv er et grep som virker for å styrke reiselivsbedriftene, fortsetter Kvamme.

Flere bedrifter med kursdeltakere på minikursene i reiseliv har søkt om egne BIO-midler fra fylkeskommunen til å utvikle bedriften videre. Mange har også blitt inspirert til ytterligere kompetanseheving.

Elin Kvamme og Brit Elin Paulsen i Saltdal Utvikling KF har utviklet et unikt digitalt kurstilbud for reiselivsnæringen i Salten sammen med Opus Salten og faglærer Ingvill Kalvik i Nordland fylkeskommune

- Blir ikke utlært i reiselivsfaget

Ola Sakshaug, daglig leder i Opplev Nord AS som tilbyr guidede sykkelturer og sykkelutleie i Bodø er en av de fornøyde deltakerne på minikurset.

-Minikurset i reiseliv var midt i blinken for oss som hadde startet bedriften vår året før og vi tre som eier bedriften har bakgrunn fra andre bransjer. Vi med oss nyttig kunnskap om vertskapsrollen, driftsrutiner, service, kjøpsreisen og formidling, forteller Ola Sakshaug, og skryter av kursholder Ingvill Kalvik.

Da han fikk tilbud om å ta fagbrev innen reiseliv i høst, var han ikke sen om å takke ja. Om alt går bra får Ola Saksvik sitt fagbrev til våren. og gode verktøy som vi tok med oss videre. Vi lærte om service, kjøpsreisen og formidling.

Ola Sakshaug i Opplev Nord AS deltok på minikurs i reiseliv i fjor i regi av Saltdal Utvikling, OPUS Salten og fylkeskommunen. I høst startet han på fagbrevopplæringen og får fagbrev i reiseliv våren 2022. Foto: Opplev Nord AS

Driftsleder Martine Lind på Saltdal Turistsenter er en annen fornøyd kursdeltaker. 

– Selv om jeg har jobbet med reiseliv i mange år, lærte jeg mye på minikurset i reiseliv. På de effektive digitale samlingene ble jeg bevisst vertskapsrollen, servicen vi gir kundene våre og hvordan vi markedsfører oss. Ikke minst fikk jeg et faglig begrepsapparat. Kurset har motivert meg til å utdanne meg videre innenfor økonomi og ledelse, forteller Martine Lind på Saltdal Turistsenter.

Martine Lind på Saltdal Turistsenter er en av deltakerne på minikurset i reiseliv som Saltdal Utvikling KF, Opus Salten og fylkeskommunen har gjennomført. Foto: fortellfortell.no

Målrettet opplæring

– Det er virkelig gledelig at BIO-midlene har bidratt til kompetanseheving for så mange reise- og opplevelsesbedrifter i Salten, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

– BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer i en vanskelig tid. Dette er viktige midler, ikke minst for bedrifter som er rammet av koronapandemien. Bedrifter med behov for omstilling kan få tilskudd til kompetanseheving av ansatte, som et alternativ til permitteringer og oppsigelser. Faktisk kan dette bidra til å styrke bedriftene, midt i den krisetiden mange har vært gjennom på grunn av koronaepidemien. Dette opplæringsprosjektet er et eksempel på dette, fortsetter Dahlseng Eide.

Les artikkelen i AN 

BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving fremfor oppsigelser og permitteringer i en vanskelig tid, sier Fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide. Foto: Nordland fylkeskommune.

Flere kurs innen både reiseliv og andre bransjer starter kontinuerlig

Har du spørsmål?
- ta kontakt med oss

Saltdal Utvikling KF, Elin Kvamme
tlf. 477 03 705  | elin@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling KF Brit-Elin Paulsen
tlf. 412 39 812 |  britelin@saltdalutvikling.no

Les fler artikler fra oss

ACTs partnerskapssamling i Mo i Rana

Saltdal Utvikling KF deltok på en inspirerende samling i regi av Arctic Cluster Team, med temaet «Teknologi og digitalisering for økt bærekraft.» Denne samlingen fungerte ikke bare som en læringsplattform, men også som en ypperlig mulighet for nettverksbygging og samarbeid.

Les mer »

Fredagskaffe hos Rognan Revisjon AS

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Fredagskaffe hos Saltenguidene

Fredagskaffe er vårt nye tilnærming til å koble oss til lokale bedrifter, dele ideer og inspirere hverandre – alt mens vi nyter en god kopp kaffe. Hver uke tar vi turen til forskjellige bedrifter i kommunen for å lære mer om deres historie, innsats og suksess.

Les mer »

Saltdal Utvikling KF

Org. nr. 915 802 699
Tlf. (+ 47) 47 70 37 05

elin@saltdalutvikling.no

britelin@saltdalutvikling.no

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.