God næringsutvikling gir levende lokalsamfunn

Det starter med en samtale

Foto: Robert Bentsen

Saltdal Utvikling er næringsselskapet til Saltdal kommune. Om du allerede driver en godt etablert bedrift eller vurderer å starte en ny, er vi i Saltdal Utvikling en aktiv sparringspartner. 

Vi har god oversikt og samarbeider tett med næringsliv og virkemiddelapparat for å bidra til å knytte de riktige ressursene sammen. Slik legger vi til rette for utvikling, fornyelse og vekst i Saltdal.

Dette hjelper vi med

Foto: Erik Fastvold

Foto: Erik Fastvold

Foto: Lars Melby

Næringsutvikling

Vi samarbeider med næringslivet og offentlige instanser kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å bringe mennesker sammen og utvikle prosjekter, bedrifter og næringer.

Utviklingsprogrammer og prosjekter

Vi kan påta oss en prosjektlederrolle og rollen som prosjektmedarbeider eller prosjektsekretær i prosjekter og programmer som bidrar til å utvikle næringslivet i Saltdal

Foto: Fortellfortell

Foto: Robert Bentsen

Foto: Robert Bentsen

Etablererkurs

Tenker du på å etablere egen bedrift, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Kanskje lurer du på noe rundt forretningsplan, budsjett, regnskap, forretningsavtaler, kontrakter, markedsføring, websider og annet?

Vi kan hjelpe deg på veien ved å tilby deg å delta på etablererprogrammet Start Opp Salten.

Her finner du informasjon om startoppsalten

Oversikt over finansiering og støtteordninger

Vi har oversikten over finansiering, virkemiddelapparatet og aktuelle støtteordninger for å videreutvikle, omstille bedriften din, heve kompetansen, etablere en ny bedrift eller flytte din virksomhet til Saltdal.

Foto: Robert Bentsen

Foto: Saltdal Kommune

Næringsfaglig vurdering

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer din egen virksomhet. For å søke om dette krever NAV at du får en næringsfaglig vurdering. Vi i Saltdal Utvikling KF gjør en næringsfaglig vurdering, og vil ha en eller flere samtaler med deg hvor vi vurderer din forretningsidé, kompetanse og realiseringsbehovet. Denne vurderingen sender du til NAV sammen med søknaden din.

Foto: Saltdal Kommune

Foto: Tom Melby

Foto: Tom Melby

Nettverk og klynger

Vi er pådrivere for å bygge nettverk og klynger på tvers av næringer, offentlige aktører, regioner og landegrenser. Det gir både livskraftige bedrifter og levende lokalsamfunn. Næringsnettverket i Salten, bedriftsnettverket for reiseliv i Saltdal, Kompetanseklynge Saltdal og Beiarn og Barentssamarbeidet er eksempler på dette.

Sparringspartner

Det er lav terskel for å slå av en prat med oss om din bedrift eller idé. Vi er en engasjert og aktiv samtalepartner som har stor forretningsmessig forståelse.

Det starter med en samtale!

– Kom gjerne innom eller kontakt oss om du har en idé eller ønsker å slå av en prat, sier Elin Kvamme og Brit-Elin Paulsen i Saltdal Utvikling.

Snakk med oss om mulighetene for din bedrift i Saltdal kommune!

Foto: Kim A Lerhaugen

Saltdal Utvikling KF

Adresse

Jernbanegata 13-15
8250 Rognan

Copyright © 2021 Saltdal Utvikling KF // Informasjon om personvern

Det starter med en samtale

Usikker på hvor du skal begynne? La oss ta en uformell prat, hvor vi kan diskutere dine ambisjoner og se hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine mål.